OIS (ejendomsoplysinger)

Ejendomsoplysninger-oplysninger på OIS.dk
Du kan se en del ejendomsoplysninger gratis på internettet via OIS (den Offentlige InformationsServer).
Alle har adgang til de offentlige oplysninger om en ejendom, også ejerens navn, men ikke ejerens adresse.
Hvis du er ejer af en ejendom, og logger ind med Nemid, kan du se alle oplysninger om din ejendom, og du kan printe din BBR-ejermeddelelse gratis.

En BBR-udskrift fra OIS har samme juridiske gyldighed, som en BBR-ejermeddelelse udstedt af din kommune.
Ønsker du en BBR-ejermeddelelse fra din kommune, har kommunen ret til at kræve et administrationsgebyr. Hent BBR-ejermeddelelse fra OIS.
På OIS finder du også oplysninger om evt. lokalplaner, matrikel nummer, grunden størrelse, vurdering og meget andet.