CO2-udledning i Odder Kommune

Odder Kommunes udledning som geografi

Odder Kommune får hvert andet år udarbejdet et klimaregnskab der viser hvordan den lokale udledning af CO2 har udviklet sig.

Når vi taler om kommunen udledning som geografi er der tale om den samlede udledning i kommunen. Det vil sige udledningen fra vores landbrugsdrift, transport, opvarmning af bygninger og så videre.

Det seneste regnskab for kommunen som geografi er udarbejdet i 2020 og er baseret på tal fra 2018.

Nedenstående figur viser hvordan udledningen er faldet fra 1990 til 2018.

Den procentvise fordeling på sektorerne fordeler sig således:

 

De bagvedliggende tal fordeler sig på de forskellige sektorer således i ton CO2-e:

Sektor 1990 2018
Landbrug (dyrehold og planteavl) 74.486 66.437
Industrille processer 3.330 3.067
Transport 47.967 62.178
Energisektor 132.990 26.248
Arealanvendelse 25.684 26.244
Affald, spildevand og tilfældige brande 6.078 4.498

 

Klimaregnskab 2018 kan læses i sin fulde ordlyd her (åbner i excel)

 

 

Odder Kommunes udledning som virksomhed

Odder Kommune udarbejder også regnskaber for sin udledning som virksomhed. Det seneste regnskab er udarbejdet på tal fra 2018.

Kommunen har siden 2010 haft fokus på at nedbringe Co2-udledningen fra egen virksomhed med 2% årligt. Det er også lykkedes langt hen ad vejen.

Udledning i ton CO2e

Det seneste regnskab for kommunen som virksomhed kan læses her