Har du styr på, hvad den nye persondataforordning betyder for din virksomhed?

Og er du klar over, at den påvirker alle virksomheder, store som små?

Den nye forordning, der træder i kraft i maj 2018 vil stille en række nye krav til den måde, som danske virksomheder behandler personoplysninger på. Forordningen får derfor relevans for stort set alle virksomheder.

I forordningen introduceres også markant højere bødeniveau end hidtil. Overtrædelser vil i værst fald kunne medføre bøder på op til 4% af den årlige omsætning. Det er derfor vigtigt, at virksomheden får forankret og understreget vigtigheden af implementeringen af dette regelsæt på alle niveauer og i alle funktioner i virksomheden.

Claus Bonde Mikkelsen og Kristian Korshøj Jørgensen fra Advokathuset Strauss & Garlik vil give en introduktion og et overblik over den nye persondataforordnings betydning for din virksomhed.

Pris:

Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 250.

Tilmelding