Vælg de rigtige salgskanaler

Vælg de rigtige salgskanaler: Sælgere – forhandlere – agenter – franchise

Hvordan sælger du bedst dit produkt? Hvad er de vigtigste regler for den enkelte aktør? Og hvad bør den gode kontrakt tage stilling til? 

Kom og få input til, hvordan du vælger dine distributionskanaler og får sat de rigtige rammer for samarbejdet fra start.

Advokat Rasmus Gørup Christiansen, INTERLEX Advokaterne, vil denne formiddag give sit indspark til, hvilke kommercielle og juridiske overvejelser du bør gøre dig, når du vælger salgskanaler.

Mødet arrangeres i samarbejde med vores kolleger i Skanderborg Erhverv, Favrskov Erhvervsråd, Business Horsens og Hedensted Erhverv.

Tilmelding åbner senere.