Tilskud, støtte og vejledning

I Danmark findes der mange muligheder for at opnå vejledning, støtte og tilskud til nye og eksisterende virksomheder.

Fælles for alle muligheder er at de kræver en indsats. Til gengæld giver de mulighed for at realisere potentialer, som det ellers ville være svært at indfri.

Du kan læse meget mere om de forskellige muligheder herunder.

Udvikling Odder

Eksport

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Vækstforum i Midtjylland

 

Udvikling Odder

UdviklingOdder er en medlemsorganisation, stiftet af kommunen og erhvervslivet i fællesskab. Vi har ca. 270 virksomheder som medlemmer. 

UdviklingOdders formål er at:

  • samle, styrke og servicere erhvervslivet i Odder Kommune
  • udvikle turismen og turisterhvervene i Odder Kommune
  • søge medindflydelse og være initiativtager og koordinator for projekter, der kan virke til fremme for udviklingen i Odder Kommune
  • initiativtager til og deltager i debat i forhold, der direkte og indirekte har indflydelse på den lokale udvikling.

UdviklingOdder
Vokseværket, VitaPark
Vitavej 71
8300 Odder
Tlf: 87 80 40 50
Udvikling@odder.dk  

Læs mere om UdviklingOdder

 

Eksport

Går du med overvejelser om at søge nye markeder til dine produkter udenfor landets grænser, så er der hjælp at hente.

Hos UdviklingOdder tager vi gerne en snak med dig for at afklare din virksomheds eksportpotentiale. Desuden har du mulighed for at få en gratis konsultation med dansktalende handelsmedarbejdere fra ambassader og generalkonsulater, som jævnligt kommer hjem på provinsrejse. Kontakt os, hvis du er interesseret i at få et møde sat op.

Nyttige links til eksport:

Danmarks Eksportråd – her finder du oplysninger om aktuelle EU-love og støtteordninger, Eksportrådets kontaktkalender og nyttige publikationer.

SMV-portalen – eksportportal for små og mellemstore virksomheder. Du finder blandt andet en trin-for-trin eksporthåndbog, juridisk assistance og succeshistorier og faldgruber.

 

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Central Denmark samarbejder med aktører fra hele Midtjylland. Central Denmark har som mission at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde.

Vi har et veludbygget netværk blandt aktører i Midtjylland, som drager fordel af kontorets kontakter i EU-institutioner, blandt internationale organisationer og andre regionskontorer.

Central Denmarks mål er at formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og kompetenceudvikling samt at medvirke til at skabe de bedste internationale rammebetingelser for øget vækst og konkurrencedygtighed i regionen. Kontoret har mange forskellige aktiviteter og tilbud, som løbende tilpasses vores baglands behov og den generelle udvikling

Læs mere om Central Denmark og den hjælp de yder.

 

Vækstforum Midtjylland

Vækstforum er et regionalt partnerskab med ansvaret for at udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og for overvågning af den regionale erhvervsudvikling.

Med erhvervsudviklingsstrategien for 2010-2020 – "En globalt konkurrencedygtig region" - sætter Vækstforum et langsigtet perspektiv for den erhvervspolitiske indsats i hele Region Midtjylland.

I forlængelse af sin erhvervsudviklingsstrategi har Vækstforum indgået en partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling med regeringen. Aftalen giver mulighed for at skabe fælles samarbejdsstrukturer og målsætninger for udviklingen af vækstrammer.

Erhvervsudviklingsstrategien udmøntes i 8 indsatsområder.

Læs meget mere om Vækstforum Midtjylland og mulighederne for støtte herigennem.