Udbud og indkøb

Se aktuelle udbud

Indkøbsfællesskabet HHO - for vare- og tjenesteydelser

Indkøbsfællesskabet HHO er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Indkøbsfællesskabet HHO varetager indkøbet af vare- og tjenesteydelser for Odder Kommune.

Indkøbsfællesskabet HHO varetager hele indkøbsprocessen og er blandt andet ansvarlige for den praktiske gennemførsel af udbud. HHO ønsker at bidrage til, at indkøbsprocessen fra start til slut giver nemme og billige indkøb med en tilstrækkelig, god kvalitet. HHO's primære fokusfelter og dermed indkøbs- og udbudskonsulenternes ansvarsområder er rådgivning, konkurrenceudsættelse og aftaleopfølgning.

Læs mere om, hvordan HHO udfører sit arbejde, og hvordan du kan blive leverandør.

 

Abonner på udbud

Ønsker du at holde dig orienteret om nye udbud fra Odder Kommune? Så klarer du det nemt ved at tilmelde dig Odder Kommunes nyhedsmail. Du modtager herefter en ugentlig e-mail, hvor eventuelle nye udbud vil være listet.

Tilmeld dig Odder Kommunes nyhedsmail

 

Bliv leverandør

Konsortier - for den mindre virksomhed

SKI har udgivet en vejledning om konsortiedannelse. I vejledningen kan du læse mere om hvordan din virksomhed med fordel sammen med andre virksomheder kan byde på offentlige opgaver. I vejledningen kan mindre og mellemstore virksomheder få inspiration til at danne konsortier.

 

Håndværker- og entreprenørliste

En central liste giver kommunens ansatte et hurtigt overblik over lokalområdets håndværkere og entreprenører.

Det er for eksempel muligt at søge på branche, antal ansatte og geografisk placering.

Odder Kommune vil spørge leverandører fra lokalområdet på opgaver. Der er dog ikke nogen garanti for, at man får opgaver, når man er registreret på listen. Men det øger muligheden, da kommunens afdelinger vil benytte listen, når og hvis de mangler en håndværker.

Alle, som ønsker at komme på listen, skal udfylde en blanket med kontaktinfo og sende den til afdelingen Byggeri, som administrerer og vedligeholder listen, på teknikogmiljoe@odder.dk.  I emnefeltet skal du skrive "Håndværker og entreprenørliste".

Blanketten finder du her.

Kontaktperson:

Kenneth Kjer Brøgger, tlf.: 87 80 34 70

 

Politikker og retningslinjer

Odder Kommunes indkøbspolitik

Vejledning til leverandører

 

Udviklingspolitik

Odder Byråd har vedtaget en udviklingspolitik for Odder Kommune. Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Udviklingspolitikken skal hovedsageligt udnytte og udvikle områdets stærke sider. Men det er naturligvis også væsentligt at kende de svage sider, og i nogen grad arbejde for at udbedre disse, hvor det vurderes muligt og hensigtsmæssigt.

Politikken bag

Politikken er i tre niveauer. Der er fem overordnede hovedområder. Fordelt på de fem hovedområder er der udvalgt 12 indsatsområder, som kort er beskrevet med mål og mulige midler. Der skal udarbejdes konkrete operationelle handlingsplaner for hvert af indsatsområderne, efterhånden som arbejdet med disse sættes i gang.

Hovedområder:

  • Flere virksomheder og arbejdspladser
  • Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet
  • Udvikling af Odder som handelsby
  • Idræt-, fritids- og kulturområdet
  • Udvikling af Odder Kommune som turistområde

Ønsker du at vide mere om de enkelte indsatsområder, kan du downloade udviklingspolitikken her (i Word-format).

Du naturligvis altid er velkommen til at besøge os for at høre mere om udviklingsarbejdet - kontakt UdviklingOdder.