Afsluttede udbud på bygge- og anlægsområdet

Odder Kommune lægger de afsluttede udbud frem for på den måde at sikre gennemsigtighed i vores valg af håndværkere og entreprenører.

Afsluttede udbud vil løbende blive lagt på denne side.

 


Nedrivning af Mejerivej 3

Hovedentreprise: P. Olesen og Sønner A/S 


Renovering af toiletter, Ungdomsskolen

Hovedentreprise: Bredkærvejens Mure og Beton


Ombygning af badefaciliteter, Hundslund Skole

Fagentreprise

Jord, Kloak, Beton og Murer: JC Tegn og Byg

Tømrer: Hansted Tømrer & Snedkerforretning

Smed: Majlund Smede & Maskinfabrik

VVS: Gosmer Smede & VVS

Ventilation: Bravida

El: Odder El-service

Maler: Bent Skovsgaard 


Vinduesudskiftning, Gylling Skole

Hovedentreprise: JC Tegn & Byg


Vinduesudskiftning, Hou Skole

Hovedentreprise: Bent Jochumsen


Ny Skovbakkeskole

Offentligt Privat Samarbejde OPS: MT Højgaard-DEAS  


Udskiftning af filtertanksanlæg, Svømmehallen Odder

Totalentreprise: Processing Denmark 


Indretning af Dagplejens Hus

Fagentreprise: Randlev Malerfirma 


Etablering af vuggestueenhed, Vennelund

Hovedentreprise: Bent Nielsen


Etablering af vuggestueenhed, Egholm

Hovedentreprise: Søren Mikkelsen


Vinduesudskiftning, Bisgaardsvej

Hovedentreprise: Bent Jochumsen


Delvis tagudskiftning, Ålykkecentret

Hovedentreprise: Odder Tømrer- og Snedkerforretning


Ombygning af forhal, Ålykkecentret

Hovedentreprise: JC Tegn og Byg


Udskiftning af glødepærer, Rådhuset

Fagentreprise: Odder El-service


Istandsættelse af Handelsfagskolen

Hovedentreprise: Odder Murerforretning


Renovering og indretning af Tandplejen, Vitapark

Fagentreprise

Murer: JC Tegn & Byg

Tømrer: T & K Byg

Tømrer: Hansen & Vedel

VVS: Bravida

El: Bravida

Ventilation: Bravida

Maler: Randlev Malerfirma


Udgravning foran bygning A, Vitapark

Fagentreprise

Råhus: Bredkærvejens Murer & Beton

Jord: Hou Anlægs- og Entreprenørfirma

Tømrer: Pallesen Byg

VVS: Gosmer Smede & VVS

El: Odder El-service


Stof og Alkoholbehandlingen, Vitapark

Fagentreprise

Murer: Odder Murerforretning

Tømrer: T & K Byg

VVS: Gosmer Smede & VVS

El: Hessellund El

Ventilation: Bravida

Maler: Malerfirma Michael Rosenberg


Etablering af syv campinghytter, Tunø Teltplads

Fagentreprise: Tømrer Bent Jochumsen