Anmeldeordning for større husdyrbrug

Husdyrbrug med et produktionsareal over 100 kvadratmeter (i særlige tilfælde 300 kvadratmeter) skal anmelde ændringer via husdyrgodkendelse.dk, uden det kræver en godkendelse eller tilladelse fra kommunen.

Du kan anmelde:

  • Driftsbygninger (halmlader, maskinhaller, malkerum m.v.)
  • Ensilagepladser, køre- eller plansiloer
  • Vinteropstaldning
  • Skift mellem dyretyper
  • Skift i miljøteknologi
  • Afprøvning af miljøteknologi
  • Produktionstilpasning

Læs mere om anmeldeordning for husdyrbrug hos Miljøstyrelsen.

Læs husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen