Beredskabsplan for landbrug

Hvorfor bør du have en beredskabsplan?

  • Du har overblik over hvor det virkelig kan gå galt hvis uheldet er ude
  • Du reducerer risikoen for uheld
  • Hvis uheldet er ude ved du og dine evt. medhjælpere hvad der skal gøres for at minimere konsekvenserne af uheldet
  • Alle på ejendommen ved hvad der skal ske, hvor det skal ske og hvor hjælp hentes

Hvad bør planen indeholde?

  • Procedurer til at ”stoppe ulykken/uheldet”, og begrænse udbredelsen
  • Kontaktoplysninger på interne og eksterne personer og myndigheder der skal alarmeres
  • Kort over oplag af miljøfarlige stoffer, afløbssystemer, vandløb, adgangsveje for beredskabet, stophane for vand og afbrydere til el mv.
  • Kort med materiel der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spilde/lækage.

Skabelon til beredskabsplan

Du kan lave din egen udgave af en beredskabsplan. Det vigtigste er at planen giver mening for dig og din bedrift.

Find evt. inspiration i Miljøstyrelsens skabelon.

Med en beredskabsplan skaber du overblik for bedriften over mulige risici og hvordan uheld bedst og hurtigst håndteres. Odder Kommune anbefaler alle landbrug, at lave en beredskabsplan