Hestehold

Når du har mere end fire heste på din ejendom, skal du overholde nogle bestemte miljøregler. De vigtigste miljøregler finder du i vores vejledning om hestehold.

Reglerne handler om stalden, hestegødningen og om at undgå væsentlige gener - for eksempel fra fluer.​