Hvad er et erhvervsmæssig dyrehold?

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, når det er større end:

  • 2 køer med kalve (op til 6 mdr.) eller
  • 4 stk. andet kvæg eller
  • 4 heste med føl (op til 12 mdr.) eller
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg) eller
  • 15 producerede slagtesvin eller
  • 10 moderfår med lam (op til 12 mdr.) eller
  • 10 modergeder med kid (op til 12 mdr.)

Du har pligt til at anmelde etablering, udvidelse og ændring af erhvervsmæssigt dyrehold til Odder Kommune.

Du kan gøre det ved at udfylde anmeldeskemaet og sende det til miljoe@odder.dk