Hønsehold

Inden du etablerer et hønsehold er det en god idé, at orientere dine naboer omkring placering af hønsegården. På den måde kan du som kommende hønseholder tage naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegnet hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke færdes frit.

Opbevar foder i lukkede beholdere så skadedyr ikke tiltrækkes, og du bør ikke give mere foder/madrester end hønsene kan spise.

Vil du vide mere? Se vores vejledning om hønsehold