Hvor mange dyr kan man have i et hobbydyrehold?

Du må have et dyrehold på op til:

  • 2 køer med kalve (op til 6 mdr.) eller
  • 4 stk. andet kvæg eller
  • 4 heste med føl (op til 12 mdr.) eller
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg) eller
  • 15 producerede slagtesvin eller
  • 10 moderfår med lam (op til 12 mdr.) eller
  • 10 modergeder med kid (op til 12 mdr.)

I byzone og sommerhusområder er det IKKE tilladt at holde: svin, kvæg, får, geder eller heste.

Har du flere dyr end ovenfor betegnes dit dyrehold som erhvervsmæssigt dyrehold, og det skal anmeldes til Odder Kommune på dette skema, som indsendes til miljoe@odder.dk

Skriv og spørg os miljoe@odder.dk hvis du er i tvivl.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbydyrehold) reguleres af reglerne i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen