Kælegrise

I landzone må man have op til 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg) eller 15 producerede slagtesvin. Der er dog en række regler man skal overholde – også hvis man kun har 1 kælegris.

Det er bl.a. et lovkrav, at alle grise skal mærkes og registreres, og der er særlige krav til udendørs indhegning,  som skal sikre at kælegrise ikke slipper ud eller kommer i kontakt med dyr på den anden side af hegnet. Desuden er der krav til fodring, fx må grise ikke fodres med madaffald

Læs mere i Fødevarestyrelsens pjece om ”Hold af kælegrise