Beholderkontrol

Alle beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m³) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år. Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m3 skal kontrolleres hvert 5. år.

Det er brugeren af gyllebeholderen der har ansvar for at beholderen kontrolleres af en autoriseret kontrollant.

Hvis du ikke længere bruger din gyllebeholder kan du vælge at tage den ud af drift. Ved at afmelde din beholder slipper du for beholderkontrol.

Beholderen anses for taget ud af drift, når den er tømt og rengjort og brugeren skriftligt via mail: miljoe@odder.dk har oplyst, at beholderen tages ud af drift.

En beholder, der er taget ud af drift må ikke tages i brug inden det skriftligt er meddelt kommunen.