Hvor må husdyrgødning udbringes?

Der er forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning på:

 • Vandmættet jord
  Jord, hvor der kan samle sig frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør.

 • Oversvømmet jord
  Jord, der er dækket af blankt vand.

 • Frossen jord
  Bar jord, hvor det pga. frost ikke er muligt at nedbringe husdyrgødning. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

  Bevokset jord er frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.
 • Snedækket jord
  En mark, hvor mere end 90 pct. er dækket af mere end 0,5 cm sne.