Hvordan må der udbringes husdyrgødning?

  • Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende

  • Udbringning af flydende husdyrgødning på bare marker og på græsmarker skal som hovedregel ske ved nedfældning

  • Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer skal nedpløjes hurtigst muligt, og inden 6 timer

  • Udbringning af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke give anledning til unødige gener.