Hvornår må der ikke udbringes husdyrgødning?

  • Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål

  • I perioden fra høst til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning. Der er visse undtagelser herfra

  • I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning). Der er visse undtagelser herfra.