Markstak

Kun komposteret dybstrøelse må ligge i markstak. Dybstrøelse, der har ligget i en stald eller på en møddingsplads i mindst 3-4 måneder i gennemsnit, vurderes som kompostlignende. Dybstrøelse fra fjerkræ kan dog allerede være kompostlignende efter 1-2 måneder.

Markstakken må højest ligge det samme sted i 12 måneder, og en ny markstak må først lægges det samme sted igen efter 5 år.

Krav om overdækning af markstakke

Markstakke skal overdækkes med et vandtæt materiale straks efter udlægning.

Afstandskrav

Figur der viser afstandskrav ved markstakke