Anmeldeordning for større husdyr

Husdyrbrug med et produktionsareal over 100 m2 (i særlige tilfælde 300 m2) skal anmelde ændringer via husdyrgodkendelse.dk uden det kræver en godkendelse eller tilladelse.

Du kan anmelde følgende:

  • Driftsbygninger (halmlader, maskinhaller, malkerum m.v.)
  • Ensilagepladser, køre- eller plansiloer
  • Vinteropstaldning
  • Skift mellem dyretyper
  • Skift i miljøteknologi
  • Afprøvning af miljøteknologi
  • Produktionstilpasning

Vil du vide mere?

Se Miljøstyrelsens vejledninger. Samt reglerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.