Hundepension eller hundekennel

Du må kun etablere hundepension eller hundekennel på en ejendom i landzone.

Ejendommen skal overholde afstandskrav til naboer:

  • Hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde over 18 uger skal placeres mindst 100 meter fra nabobeboelse og mindst 200 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder.
  • For hundepensioner er afstandskraven udvidet til henholdsvis 200 meter og 300 meter.

Kommune har mulighed for at give dispensation fra afstandskravene.

Du skal anmelde etablering, ændring eller udvidelse af hundepension og hundekennel til kommunen på miljoe@odder.dk med følgende oplysninger:

  • Hundeburene skal være indrettet med materialer, som fugt ikke kan trænge igennem.
  • Hvordan bortskaffer du hundenes efterladenskaber? (i container, udbringes el. lign)
  • Hvordan er løbegården indrettet? Hvor mange hunde kan der være i den/dem ad gangen?
  • Hvor er løbegården placeret i forhold til naboer?
  • Er der hegn og/eller skærmende beplantning rundt om ejendommen?
  • Er der gjort noget for at dæmpe støj?

Kommunen fører miljøtilsyn med hundepensioner og hundekenneler.