Hvad er et erhvervsmæssigt dyrehold?

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, når det er større end:

  • 2 køer med tilhørende kalve
  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
  • 10 får med lam
  • 10 geder med kid
  • 30 høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Du har pligt til at anmelde etablering, udvidelse og ændring af erhvervsmæssigt dyrehold til Odder Kommune.

Du kan gøre det ved at udfylde anmeldeskemaet og sende det til miljoe@odder.dk