Hobbydyrehold

Hvor mange dyr kan man have i et hobbydyrehold?

Du må have et dyrehold på op til:

  • 2 køer med tilhørende kalve

  • 4 stykker andet kvæg

  • 4 heste med tilhørende føl

  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion

  • 10 får med lam

  • 10 geder med kid

  • 30 høns

  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. 

I byzone og sommerhusområder er det IKKE tilladt at holde: svin, kvæg, får, geder eller heste.

Har du flere dyr end ovenfor betegnes dit dyrehold som erhvervsmæssigt dyrehold, og det skal anmeldes til Odder Kommune på dette skema, som indsendes til miljoe@odder.dk

Skriv og spørg os miljoe@odder.dk hvis du er i tvivl.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbydyrehold) reguleres af reglerne i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Hestehold

Når du har mere end fire heste på din ejendom, skal du overholde nogle bestemte miljøregler. De vigtigste miljøregler finder du i vores vejledning om hestehold.

Reglerne handler om stalden, hestegødningen og om at undgå væsentlige gener - for eksempel fra fluer.​

Hønsehold

Inden du etablerer et hønsehold er det en god idé, at orientere dine naboer omkring placering af hønsegården. På den måde kan du som kommende hønseholder tage naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegnet hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke færdes frit.

Opbevar foder i lukkede beholdere så skadedyr ikke tiltrækkes, og du bør ikke give mere foder/madrester end hønsene kan spise.

Vil du vide mere? Se vores vejledning om hønsehold