Hvor mange dyr kan man have i et hobbydyrehold?

Du må have et dyrehold på op til:

  • 2 køer med tilhørende kalve

  • 4 stykker andet kvæg

  • 4 heste med tilhørende føl

  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion

  • 10 får med lam

  • 10 geder med kid

  • 30 høns

  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. 

I byzone og sommerhusområder er det IKKE tilladt at holde: svin, kvæg, får, geder eller heste.

Har du flere dyr end ovenfor betegnes dit dyrehold som erhvervsmæssigt dyrehold, og det skal anmeldes til Odder Kommune på dette skema, som indsendes til miljoe@odder.dk

Skriv og spørg os miljoe@odder.dk hvis du er i tvivl.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbydyrehold) reguleres af reglerne i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen