Offentliggørelse af miljøtilsyn

I forbindelse med et fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget er kommunen forpligtet til at offentliggøre følgende oplysninger fra tilsynet:

  • baggrunden for tilsynet
  • navn, CVR. nr. og adresse på virksomheden eller husdyrbruget
  • en angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget, i form af en kort beskrivelse, herunder listepunkt, branche og om godkendelsespligt
  • dato for tidspunktet for tilsynets udførelse
  • hvad der er ført tilsyn med, herunder om tilsynet er et basistilsyn, eller om der er ført tilsyn med udvalgte forhold
  • om der er konstateret jordforurening
  • om der er konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf
  • om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget
  • konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets indberetninger om egenkontrol inddrages, herunder om tilsynsmyndigheden på baggrund heraf har foretaget påbud, forbud eller indskærpelser. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå digitalt.

Oplysningerne om tilsynet skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg på virksomheden eller husdyrbruget. Oplysningerne findes her på Miljøstyrelsens platform

Ved offentliggørelsen af ovenstående oplysninger oplyses det, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.