Hvor må husdyrgødning udbringes?

Der er forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning på:

  • Vandmættet jord
  • Oversvømmet jord
  • Frossen jord
  • Snedækket jord

Definitioner på:

Vandmættet jord:

  • Jord, hvor der kan samle sig frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør

Oversvømmet jord:

  • Jord, der er dækket af blankt vand.

Frossen jord:

  • Bar jord, hvor det pga. frost ikke er muligt at nedbringe husdyrgødning. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.
  • Bevokset jord er frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Snedækket jord:

  • En mark, hvor mere end 90 pct. er dækket af mere end 0,5 cm sne.

Vil du vide mere? Se Husdyrgødningsbekendtgørelsen.