Skilte i det åbne land

Vejledning

På landet er det som udgangspunkt FORBUDT at sætte skilte op.

Som virksomhedsejer har du dog visse muligheder for at skilte for din virksomhed:

 • Du kan sætte et skilt på din virksomhedsbygning, hvis skiltet ikke er dominerende. Det betyder, at skiltet skal have en begrænset størrelse, ikke være synligt over lange afstande, kun indeholder virksomhedens navn, logo, adresse og art eller produktion.
  Nærmere oplysninger får du hos Miljø: miljoe@odder.dk

 • Du kan sætte et skilt ved indkørslen til din virksomhed, hvis skiltet:
  • placeres ved indkørslen til ejendommen og på egen grund
  • er rektangulært og maximalt 0,50 m2
  • maximalt er 1 meter op over terræn
  • ikke er belyst
  • er ensfarvet og holdt i dæmpet bundfarve
 • Du kan læse mere om skilte i det åbne land i Naturbeskyttelseslovens § 21 og Reklamebekendtgørelsens § 10

Nærmere oplysninger får du hos Miljø: miljoe@odder.dk

 • Ønsker du en bedre vejvisning til din virksomhed, kan du søge kommunen om at få sat et sort/hvidt vejvisningsskilt op mod betaling. Ansøgningsskemaet finder du via linket i boksen til højre. Du kan også få det og flere oplysninger hos Fællesdrift og Service: faellesdriftogservice@odder.dk