Husdyrbrug og anmelderordning

I det åbne land er der mulighed for at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvordan du skal søge afhænger af hvilken type projekt der ønskes realiseret.
Når du ansøger vil Odder Kommune foretage en konkret miljøvurdering af hvordan dit projekt kan realiseres.

Ikke-erhversmæssigt dyrehold
Et ikke-erhversmæssigt dyrehold reguleres efter bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.
Størrelsesgrænser for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold:

 1. 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid.
 2. 30 stk. høns.
 3. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Erhvervsmæssigt dyrehold
Et erhvervsmæssigt dyrehold reguleres efter husdyrloven mens antallet af dyreenheder reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrhold på 3 - 15 DE
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug på mellem 3 og 15 DE skal anmeldes til kommunen.

Husdyrhold på 15 - 75 DE
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug på mellem 15 – 75 DE udløser krav om tilladelse efter husdyrlovens §

Husdyrhold på 75 - 250 DE eller under § 12 - grænserne
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug på mellem 75 – 250 DE eller under § 12 - grænserne udløser krav om godkendelse efter husdyrlovens § 11. I miljøstyrelsens digitale vejledning til godkendelse af husdyrbrug kan du finde mere information mens adgang til det digitale ansøgningssystem sker via husdyrgodkendelse.dk.
§ 12 – grænserne er defineret således:

 • 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer,
 • 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger
 • 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns 
 • 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg ), eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)

Husdyrhold på over 250 DE eller over § 12 - grænserne
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug på mellem 75 – 250 DE eller under § 12 - grænserne udløser krav om godkendelse efter husdyrlovens § 12. I miljøstyrelsens digitale vejledning til godkendelse af husdyrbrug kan du finde mere information mens adgang til det digitale ansøgningssystem sker via husdyrgodkendelse.dk.
§ 12 – grænserne er defineret således:

 • 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer,
 • 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger
 • 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns 
 • 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg ), eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)

Landbrugets anmeldeordning
En anmeldelse efter landbrugets anmeldeordning behandles efter anmeldereglerne i § 19 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Anmeldeordningen blev indført således, at husdyrbrugere fik mulighed for at foretage visse ændringer på eksisterende husdyrbrug, uden at dette udløser krav om godkendelse efter husdyrloven. Til anmeldeordningen er knyttet nogle betingelser som kommunen skal sikre opfyldes.
Følgende skemaer kan anvendes til anmeldelse:
727-2013-10457 Anmeldeordningen - anmeldeskemaer og beskrivelser.msg

Byggesagsgebyr - landbrug
Pris for sagsbehandling af ansøgning om byggetilladelse