Odder Kommunes byvåben

Aktuelle udbud

Genudbud af udviklingsområde ved Hou Havn

Odder Kommune udbyder et areal på Hou Havn til salg i offentligt udbud til opførelse af blandet bolig og erhverv.
Tilbudsfrist: Odder Kommune skal modtage købstilbud senest den 10. maj 2019 kl. 12.00.
Læs mere

Odder udbyder to storparceller i Bendixminde til salig

Odder Kommune udbyder to storparceller til salg i offentligt udbud til opførelse af tæt/lav- og etageboligbebyggelse.
Frist for afgivelse af tilbud på køb af storparcellerne er 21. juni 2019 kl. 14.
Læs mere