Hou Havn set fra drone

Genudbud af udviklingsområde ved Hou Havn

Arealet består af del 1 og del 2 af matr.nr. 22bo. Halling By, Halling og udgør 15.289 m2.

Sammen med arealet udbydes minimum 7.500 etagemeter byggeret. Byggerettighederne fordeles som udgangspunkt med 6.000 etagemeter byggeret til boliger og 1.500 etagemeter byggeret til erhverv. Der kan opføres almene boliger på arealet (op til 20 % af de samlede etagemeter). Afhængig af det konkrete projekt vil der være mulighed for at opføre op til 10.000 etagemeter.

Der skal forinden opførelse af et projekt på arealet udarbejdes og vedtages en lokalplan.

Udbudsmaterialet bestående af udbudsbetingelser og betinget købsaftale med bilag kan fås ved henvendelse til byrådssekretær Maria Christensen på e-mail maria.christensen@odder.dk eller tlf. 87 80 33 92.

Tilbudsfrist: Odder Kommune skal modtage købstilbud senest den 10. maj 2019 kl. 12.00.