Indkøbsfællesskabet HHO - for varer og tjenesteydelser

Indkøbsfællesskabet HHO varetager indkøbet af varer og tjenesteydelser for Odder Kommune.

Indkøbsfællesskabet HHO varetager hele indkøbsprocessen og er blandt andet ansvarlige for den praktiske gennemførsel af udbud. HHO ønsker at bidrage til, at indkøbsprocessen fra start til slut giver nemme og billige indkøb med en tilstrækkelig, god kvalitet. HHO's primære fokusfelter og dermed indkøbs- og udbudskonsulenternes ansvarsområder er rådgivning, konkurrenceudsættelse og aftaleopfølgning.

Du kan læse mere om hvordan HHO udfører sit arbejde og hvordan du kan blive leverandør på Indkøbsfællesskabet HHO's hjemmeside.