Udviklingspolitik

Udviklingspolitikken skal hovedsageligt udnytte og udvikle områdets stærke sider. Men det er naturligvis også væsentligt at kende de svage sider, og i nogen grad arbejde for at udbedre disse, hvor det vurderes muligt og hensigtsmæssigt.

Politikken bag

Politikken er i tre niveauer. Der er fem overordnede hovedområder. Fordelt på de fem hovedområder er der udvalgt 12 indsatsområder, som kort er beskrevet med mål og mulige midler. Der skal udarbejdes konkrete operationelle handlingsplaner for hvert af indsatsområderne, efterhånden som arbejdet med disse sættes i gang.

Hovedområder:

  • Flere virksomheder og arbejdspladser
  • Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet
  • Udvikling af Odder som handelsby
  • Idræt-, fritids- og kulturområdet
  • Udvikling af Odder Kommune som turistområde

Ønsker du at vide mere om de enkelte indsatsområder, kan du downloade udviklingspolitikken her (i Word-format).

Du naturligvis altid er velkommen til at besøge os for at høre mere om udviklingsarbejdet. Kontakt os her.