Bliv leverandør

SKI har udgivet en vejledning om konsortiedannelse. I vejledningen kan du læse mere om hvordan din virksomhed med fordel sammen med andre virksomheder kan byde på offentlige opgaver.

I vejledningen kan mindre og mellemstore virksomheder få inspiration til at danne konsortier. Du kan downloade vejledningen i pdf-format her

Der er udarbejdet et bilag, som kan benyttes ved alle udbud, hvor der ønskes at byde som konsortium:

Tilbudsskrivning - en videoguide