Bliv medlem af UdviklingOdder

Som medlem af UdviklingOdder får du bl.a.:

  • Individuel vejledning og sparring til din virksomhed – gerne som besøg i din virksomhed
  • Deltagelse i inspirationsmøder, konferencer, kurser m.v. – gratis eller til medlemspris
  • Adgang til netværk af specialiserede rådgivere
  • Mulighed for at deltage i faglige netværk, vækstinitiativer o.l. på tværs af kommunegrænser i Aarhus-området
  • Mulighed for at opbygge et lokalt netværk med andre erhvervsdrivende i Odder Kommune
  • Nyhedsbreve med information om aktiviteter, støttemuligheder, regler o.a.

Virksomheder med personrelaterede medlemskaber – typisk udenbys virksomheder, der er medlem via en medarbejder bosat her i området – kan optages i kategori 1 efter nærmere aftale.

Der er tale om et minimumskontingent, og det er fortsat tilladt at indbetale et større kontingent.

Er der helt særlige forhold, der gør sig gældende i din virksomhed, er du også velkommen til at kontakte os, idet sekretariatet i helt specielle tilfælde kan dispensere fra ovenstående.

Kontingentsatser 2018

Nyetablerede virksomheder: Gratis i etableringsåret.

0 ansatte: 800
1-4 ansatte: 1.500 kr.
5-9 ansatte: 2.000 kr.
10-24 ansatte: 3.000 kr.
25-49 ansatte: 4.000 kr.
50-99 ansatte: 7.000 kr.
100+ ansatte: 12.000 kr.

(beløb ekskl. moms)