Forslag - ny belægning på cykelstierne

Vi er i Odder rigtig glade for vores cykelstier, men de er flygteligt dårligt vedligeholdte. Der er huller og dårlig belægning på de fleste stier.

Jeg har et forslag til at man i stedet for asfalt gør stierne til grusstier. Det er billigere og hurtigere at fixe, når der er brug for det. Vandet kan trænge igennem gruset og vi slipper for at forholde os lige så meget til den øget regnmængde når der sker skybrud, for det går jo bare hurtigere for vandet at komme igennem det øverste lag. Jeg mener at man i stadig større grad skal tænke LAR metoder ind i vores by og tænke billig og økonomisk når vi gerne vil have cykel stier.

Afstemningen er udløbet

Antal stemmer: 2