Ændrede priser fra Renosyd

17. december 2019

På byrådsmødet mandag den 16. december tog byrådet Renosyds Budget 2020 til efterretning og godkendte Gebyrblad 2020.

- Det glæder mig, at Renosyd fastholder priserne på takstbladet for de fleste, men man skal være opmærksom på, at hvis man ikke har de tre containere, så er prispolitikken lavet sådan, at det bliver dyrere. Det er for at få flere til at sortere, sagde Hans Hamman (V).

- Indtægterne for husstande er faldende, men prisen er ikke sat ned og mig bekendt får vi flere borgere, hvordan hænger det sammen?, spurgte John Rosenhøj (O). 

Byrådet godkendte sagen men med den bemærkning at på baggrund af spørgsmål rejst af John Rosenhøj (O) ønsker svar på følgende spørgsmål fra Renosyd:

  • Hvorfor er omsætningen/indtægten nedsat fra 97,2 til 96 mio. kr.?
  • Hvad er diverse indtægter for budget 2020 på 4,6 mio. kr.?

Baggrund for sagen

I 2020 er de samlede affaldsgebyrer for en standardløsning uændret i forhold til 2019, men der er sket omlægning af gebyrerne for genanvendelsesbeholdere (emballage og papir/pap).

Kunder, der ikke har haft beholder til papir/pap, vil i de fleste tilfælde opleve en forhøjelse af det samlede gebyr. Disse kunder vil fremadrettet have mulighed for at få en genanvendelsesbeholder til papir/pap og dermed have mulighed for at reducere mængden af restaffald, og således reducere størrelsen på restaffaldsbeholderen og dermed den samlede pris.

Læs mere om priser og gebyrer på RenoSyds hjemmeside. 

Læs mere om sagen i dagsordenen/referatet.

Se byrådsmødet på Odder TV.

 Logo for Odder NetTV