1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed

04. februar 2020

På byrådsmødet mandag eftermiddag frigav byrådet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter i 2020.

- Vi øger trafiksikkerheden med de tiltag, og i år kommer vi langt omkring, bl.a. i Rørth, Torrild og Fillerup, hvor vi de andre år har koncentreret os om de enkelte byer, sagde Ole Lyngby (V)

- Vi støtter forslaget og håber, at vi på budgettet næste år får 1,2 mio. kr til Hou, så vi kommer hele vejen rundt og ikke stopper halvvejs, sagde Elvin Hansen.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 17. januar 2017 at have særligt fokus på hastigheder ved bygennemfarter i landsbyer og mindre bysamfund. Det drejer sig om de tidligere amtsveje i Fillerup, Hov, Hundslund, Rørth, Saksild, Torrild og Ørting.

I 2018 blev projekter udført på Horsensvej i Ørting, samt på Landevejen i Hundslund. I 2019 blev der udført projekter på Strandvejen i Rørth og Saksild.

I 2020 er planlagt følgende projekt:

Rørth by: Markant byport i vest 300.000 kr.
Torrild by Mere markant byport i nordvest 300.000 kr.
Torrild by Hævet flade v. Skolevej 350.000 kr.
Torrild by Krydsningshelle v. stoppested 100.000 kr.
Fillerup Krydsninghelle på Konghusvej 100.000 kr.
I alt 1.150.000 kr.
De sidste 50.000 kr. reserveres til uforudsete omkostninger.

Lokalrådet for Torrild, Fillerup og Rørth bliver inviteret med i den videre proces.

I budgetaftalen for 2020 er der afsat rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i overslagsåret 2021, til realisering af projekterne; trafiksikring af gennemfartsveje i 7 byer.

Se punktet på dagsorden om trafiksikkerhed blive behandlet til byrådsmødet på Odder TV. 

Læs byrådets dagsorden