Grafik med teksten "selvhjælpsgrupper"

Børnegrupper i Frivilligcenter Odder

09. september 2019

I grupperne kan børnene:

• Vende tanker, følelser, glæder og sorger med andre børn og en voksen kvalificeret gruppeleder
• Hjælpe hinanden ved at dele erfaringer og idéer
• Opleve at andre har det på samme måde som dem selv
Vores børnegrupper:
• Består af 5-8 børn i skolealderen
• Opdeles i forhold til alder efter muligheder og behov
• Mødes typisk 8 gange af halvanden time hver anden uge i Pakhuset, Odder
• Får støtte af en kvalificeret gruppeleder
• Bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt
• Er gratis at være med i

TILMELDING OM MERE INFORMATION:
Kontakt Frivilligcenter Odder på 30 84 34 80 eller post@frivilligcenter-odder.dk.
Læs mere om vores selvhjælpsgrupper på www.frivilligcenter-odder.dk og følg os gerne på Facebook.
Vi opretter løbende nye grupper.