Unge foran rådhuset

Byråd vil have et forum for unge

03. september 2019

Odder Byråd sagde mandag aften god for, at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget arbejder for at etablere et ungebyråd i Odder Kommune.

Baggrunden er, at udvalget ønsker, at der etableres et nyt forum, der kan engagere unge og give dem mulighed for at få indflydelse på deres hverdag.

Der har tidligere eksisteret et ungdomsråd i Odder Kommune, men Odder Ungdomsråd nedlagde ultimo 2017 sig selv som følge af manglende tilslutning til Ungdomsrådets arbejde fra de unge i kommunen.

Byrådet skulle tage stilling til, om der skal etableres et ungdomsråd eller et ungebyråd.

Grundtanken med et ungdomsråd er at give kommunens børn og unge et forum, der kan være med til at understøtte og skabe demokratiske, sociale og kulturelle aktiviteter og muligheder for kommunens unge medborgere.
Der er i dag 65 kommuner, som har et ungdomsråd. Rådenes arbejde er stærkt varierende, og de unge fungerer typisk både som arrangører af sociale events og tages med på råd i små og store politiske spørgsmål.

Grundtanken med et ungebyråd er at bringe de unges stemmer med ind i byrådsarbejdet – særligt i forhold til børne- og ungdomspolitiske emner, der vedrører deres trivsel, læring og udvikling. Samtidig er det en mulighed for at udvikle børn og unges demokratiske medborgerskab og dermed give dem større mulighed for deltagelse i og indflydelse på udviklingen af deres kommune.
Formen for et ungebyråd er typisk ganske formaliseret i forhold til valg, antallet af møder og relationen til det ”voksne” byråd.

Politikerne stemte for, at udvalget skal arbejde videre med et ungebyråd, og sagen kommer derefter i byrådet igen.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

Lone Jakobi (A)
- Siden det tidligere ungdomsråd nedlagde sig selv i 2017 har der i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget været et stort ønske om et forum, hvor vi kan få noget ungdom som sparringspart i det politiske arbejde. Nu har vi en sag om et ungdomsråd eller et ungebyråd. Vi indstiller til byrådet, at vi arbejder videre med et ungebyråd. Det ene handler mere om unge, der laver aktiviteter for og med unge, og det andet handler mere om en systematisk involvering af unge i det politiske arbejde. Vi hælder til et ungebyråd, som mere er rettet mod det politiske arbejde.

John Rosenhøj (O)
- Det er rigtigt positivt, hvis vi kan få de unge involveret. Et ungebyråd er ikke lige det, der falder mig først for. Jeg vil hellere give dem mere indflydelse i et ungdomsråd på linje med et seniorråd, handicapråd etc., der har høringsret og direkte indflydelse. Den ret kunne et ungdomsråd også få, og det er det, jeg går ind for.

Martin Mikkelsen (C)
- Vi mener, at det er fornuftigt at arbejde i retning af et etablere et ungebyråd. På den måde kan man adskille det politiske og det mere aktivitetsbaseret. Så kan vi ramme en bredere gruppe af unge. Vi tror også, at et ungdomsbyråd kan være mere synligt og skabe nogle større debatter.

Kresten Bjerre (B)
- Formålet er godt, nemlig at styrke og aktivere vores unge menneskers lyst til at deltage i demokratiet. Hvordan det skal organiseres, synes jeg, at vi skal overlade til udvalget, som kan komme med forslag til, hvordan det skal være, og så bliver vi præsenteret for det i byrådet. For mig er det vigtigt, at det er de unges synspunkter, der bliver vægtet.

Marianne Hundebøll (F)
- Mit hjerte hælder mod et ungdomsråd, men jeg tænker, at nu starter vi med et ungebyråd, og så kan det være, at der også skal være et ungdomsråd. Det må vi tage til den tid. Jeg glæder mig til at arbejde videre med det, og vi skal sikre, at alle unge bliver hørt. 

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Vi går ind for det, der virker. Vi er med på et ungebyråd. Det er vigtigt, at det foregår i dialog med de unge, og så prøver vi det af. Måske skal det justeres. Så gør vi det.

Lone Riis (V)
- Vi bakker op om et ungebyråd og glæder os til at få de unge ind med en stærk stemme og komme med en nuanceret vinkel på det gode ungdomsliv.