FN's verdensmål i farvet illustration

Fokus på fem verdensmål

27. juni 2019

Odder Byråd har besluttet, at Odder Kommune aktivt skal bidrage til at realisere FN's 17 verdensmål. Byrådet har holdt en temadag om, hvilke verdensmål Odder Kommune skal fokusere på i denne valgperiode. På byrådsmødet mandag den 24. juni blev det slået fast, at det er følgende fem verdensmål.

 • Mål nr. 3: Sundhed & Trivsel
  Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 • Mål nr. 4: Kvalitetsuddannelse
  Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

 • Mål nr. 11: Bæredygtige Byer & Lokalsamfund
  Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

 • Mål nr. 12: Ansvarligt Forbrug & Produktion
  Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

 • Mål nr. 13: Klimaindsats
  Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Derudover pegede Byrådet på, at der løbende skal arbejdes med mål nr. 17: ”Partnerskab for Handling”, som et middel til at indfri de øvrige verdensmål. Desuden arbejder byrådet med samtlige verdensmål, det er blot de fem, der er særligt prioriteret. 

Se debatten på byrådsmødet 

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

Kresten Bjerre (B)
- Det er godt, at byrådet sætter fokus på verdensmålene og hvordan de kan indtænkes. Nu gælder det om også at tage de vanskelige beslutninger og føre verdensmålene ud i livet. Lad os gøre en indsats for, at det ikke bare bliver ved snakken. 

Marianne Hundebøll (F)
- Det giver god mening at inddrage verdensmålene mere konkret og sætte gang i en god udvikling både lokalt og nationalt. 

John Rosenhøj (O)
- Jeg kan ikke forstå, at vi ikke har prioriteret rent drikkevand, som et af verdensmålene. 

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Vi hilser det velkommen, at vi også i Odder prioriterer verdensmålene. Kunsten er nu, at det ikke bliver alt for procestungt, men at der kommer noget konkret ud af det. 

Uffe Jensen (V)
- Partnerskab er også et mål vi sætter højt, og derfor håber jeg, at der er mange, der vil indgå i partnerskaber med os. 

Elvin Hansen (A)
- Det er vigtigt, at hvis vi vil noget med de verdensmål, at vi så også følger op på det og måler vores indsats. Det skal være handlinger og ikke signalværdier. 

 

 

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Læs mere på verdensmaalene.dk og på FN's side om verdensmålene.