jobcenter skranke

Læs Beskæftigelsesplan 2019

20. december 2018

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal beskrive kommunens mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen ud fra Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og udfordringerne på det lokale arbejdsmarked.

Beskæftigelsesplan 2019 er skrevet med udgangspunkt i Odder Kommunes strategi for den beskæftigelsespolitiske indsats, de aktuelle reformer på beskæftigelsesområdet, de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet og de vedtagne forslag til investeringer.

Beskæftigelsesplanen 2019 blev godkendt af byrådet på byrådsmødet mandag den 17. december. 

Beskæftigelsesplanen indeholder: 

 • De aktuelle udfordringer på det lokale arbejdsmarked
 • Beskæftigelsesministerens mål for 2019
 • Indsatsen for borgerne tæt på arbejdsmarkedet
 • Indsatsen for borgerne længere væk fra arbejdsmarkedet
 • Den virksomhedsrettede indsats
 • Partssamarbejdet på det lokale arbejdsmarked
 • Budget 2019

 Målene for indsatsen i 2019 er fastlagt på baggrund af:

 • Den faktiske udvikling i målgrupperne i 2018.
 • Den aktuelle udvikling på det lokale og det regionale arbejdsmarked.
 • Kravene til indsatsen i de mange reformer på beskæftigelsesområdet.
 • Målene for Jobcenter Odders investeringer i beskæftigelsesindsatsen.
 • Viden om det, der virker i beskæftigelsesindsatsen.
 • Jobcenter Odder økonomi i 2018 og budgettet for 2019.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Uddrag af debatten i byrådssalen

Linda Ann Wienand (A)
- Vi skal have fokus på at få flere i uddannelse og beskæftigelse, og at budgettet skal holdes. Det kommer vi til at følge nøje i 2019.

Marianne Hundebøll (F)
- Vi har sat høje mål i budgettet, og det skal vi arbejde videre med og holde planen. Vi skal huske, at det først og fremmest handler om at gøre nogle mennesker selvforsørgende og give dem noget selvrespekt ved at have et arbejde og være en del af fællesskabet. 

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Beskæftigelsesplanen kan nemt blive en overset plan, men det er en meget vigtig plan. Det handler om borgernes velfærd, samfundets udvikling og kommunens økonomi. Planen kommer vi til at drøfte løbende. 

Niels Rosenberg (C)
- Det er en vigtig plan, der viser, hvad der kommer til at foregå, hvis man ryger ud af arbejdsmarkedet, og det er vigtigt for en kommune at holde øje med, fordi der er mange penge i området. 

John Rosenhøj (O)
- Jeg er stolt af, at repatriering er med. Det var ikke med i planen, da jeg kom i byrådet i 2014. Beskæftigelsesplanen er også en plan for aktivitetsniveauet, og hvor man sætter ind i udvalget.