Byskilt fra Odder

Ny direktør forventes ansat fra juli

28. januar 2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede mandag eftermiddag, at der skal ansættes en ny direktør til afløsning for Karsten Poulsen, som pr. 1. februar 2020 skal være direktør i Nordfyns Kommune.

Konsulentvirksomheden Mercuri Urval skal bistå med rekrutteringen af den nye direktør. Ansvarsområdet bliver det samme som det, Karsten Poulsen har varetaget, nemlig børn, unge og kultur.

- Vi tilrettelægger rekrutteringsprocessen således, at en ny direktør kan tiltræde pr. 1. juni 2020, siger kommunaldirektør Henning Haahr.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med kommunaldirektør Henning Haahr som formand og med bred repræsentation fra byrådet, øvrig direktion, virksomhedsledere og medarbejderrepræsentanter. Mercuri Urval vil ligeledes interviewe bredt i organisationen i forbindelse med udarbejdelse af Job- og Kravprofil til den nye direktør.

Indtil den 1. juni 2020 vil opgaverne på Børn-, Uddannelses- og Kultur området blive varetaget af undertegnede bistået af direktør Jette Lorenzen, som vil varetage direktøransvaret for Børn- og Familiecentret og sekretariatschef Morten Møller, som vil varetage direktøransvaret for kulturområdet.