Odder Bybus

08. januar 2020

Resultatet af dette arbejde er en ny pendlerorienteret bybuslinje (linje 4), som starter op d. 28. juni 2020. Fra Odder by går de største pendlerstrømme mod Aarhus Kommune, hvor bl.a. Universitetshospitalet er en af de helt store arbejdspladser.

Den nye bybuslinje 4 kører tre afgange om morgenen tilpasset Letbanens afgange ved Rude Havvej og fire afgange om eftermiddagen tilpasset Letbanens ankomst ved Odder St. Afgangene er tilpasset de mest gængse mødetider i Aarhus og ved Universitetshospitalet. Pendlerbybussen kører fra Odder St. til Snærildvej via Nørregade, ind ad Løkkegårdsvej og videre ad Vestermarken, herfra ud til Vennelundsvej, Stampmøllevej, Højgårdsvej og ind ad Rådhusgade. Linje 4 standser ved Ballevej/Rådhusgade, hvorfra der er ca. 2-3 minutters gang til Letbanestationen ved Rude Havvej.

De eksisterende bybuslinjer i Odder vil køre, som de gør i dag – dog med mindre justeringer af afgangstider. For at give plads til eftermiddagsafgangene på linje 4 er de sidste afgange på linje 1, 2 og 3 nedlagt.

Køreplanenerne for de fire bybusser i Odder Kommer i høring på Midttrafiks hjemmeside fra 8.-22. januar 2020. Det vi her være muligt at se køreplanerne og komme med kommentarer til justeringerne.