Vær med til at fejre Odder Kommunes 50-års jubilæum

Vær med til at fejre Odder Kommunes 50-års jubilæum

18. december 2019

I 2020 er det 50 år siden kommunesammenlægningen i 1970, hvor 10 sognekommuner blev sammenlagt til Odder Kommune.

For at markere jubilæet har Odder Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg besluttet, at der skal afsættes en pulje på 250.000 kr. til forskellige aktiviteter. Heraf bliver der afsat 150.000 kr. i en jubilæumspulje som foreninger, frivillige og lokalråd kan søge til at holde arrangementer eller aktiviteter, der i løbet af 2020 kan skabe ekstra liv og sammenhængskraft i hele Odder Kommune.

De resterende 100.000 kr. afsættes til Odder Kommunes egen markering af jubilæet.

De 250.000 kr tages fra Odder Kommunes vækstpulje.

- Jubilæet er en historisk markering af Odder Kommunes tilblivelse. Det skal vi markere med stolthed, for vi har en velfungerende kommune med et stærk nærdemokrati. Samtidig er det en anledning til også at kigge frem og diskutere, hvor skal vi skal hen som kommune. Hvordan er sammenhængskraften i dag, og hvordan skal vi udvikle os i de næste 50 år med den hastige udvikling og bosætning, vi oplever? Det glæder vi os rigtigt meget til at diskutere, siger Uffe Jensen, der håber, at der kommer til at være forskellige markeringer i løbet af 2020.

Odder Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne

Alrø, Gosmer-Halling, Gylling, Hundslund, Saksild-Nølev, Odder, Randlev-Bjerager, Torrild, Ørting-Falling og Tunø.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastsat følgende kriterier og vil på næste møde den 2. marts udvælge ansøgere, der bedst lever op til kriterierne.

Kriterier for at søge tilskud

  • Fejring af Odder Kommunes historie
  • Fejring af lokaldemokratiet
  • Fejring af kommunens sammenhængskraft

 

 Betingelser for at søge tilskud

  • At der er tale om et åbent arrangement/aktivitet for alle kommunens borgere
  • At arrangementet/aktiviteten offentliggøres i den lokale presse og på Odder Kommunes hjemmeside, Odder.dk.
  • At arrangementet/aktiviteten gennemføres i jubilæumsåret 2020
  • At arrangementet/aktiviteten markedsføres med Odder Kommunes jubilæumslogo
  • At der aflægges regnskab til kommunen efter afholdelsen af arrangementet/aktiviteten

 

Ansøgningen motiveres skriftligt på max to sider og fremsendes pr. mail til inger.rasmussen@odder.dk. Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020.