Byskilt for Odder

Ny erhvervsstrategi sætter retningen

06. september 2019

Byrådet i Odder Kommune har godkendt en ny erhvervsstrategi. Strategien "En vækstkommune i balance" sætter retningen for, hvordan det kan sikres, at Odder Kommune har et velfungerende erhvervsliv.

- Det lokale erhvervsliv bidrager på mange måder til, at Odder Kommune er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Derfor er det vigtigt, at vi har en klar retning for, hvordan vi nu og i de kommende år sammen med erhvervslivet kan skabe det bedst mulige grundlag for vækst og udvikling i kommunens virksomheder, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Samarbejde med erhvervslivet

Erhvervsstrategien er blevet til i et tæt samarbejde med en lang række aktører, som har bidraget med indsigt og perspektiv. Der er bl.a. udarbejdet en grundig analyse af såvel styrker som udviklingsområder for erhvervsudviklingen lokalt. Det er sket gennem en spørgeskemaundersøgelse, en række interviews og en strategicamp med over 100 deltagere fra erhvervslivet og forskellige organisationer.

- Derfor står strategien på et solidt grundlag, der fremfor alt er etableret ved fælles indsats. Det er netop fællesskabet og samarbejdet i Odder Kommune, der er er vores særlige styrke, siger Uffe Jensen, der dermed lægger op til, at eksekveringen af strategien også kommer til at ske i tæt samarbejde mellem Odder Kommune og erhvervslivet forankret i et samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og UdviklingOdders bestyrelse.

Konkrete handlingsplaner på vej

Næste skridt er, at der skal etableres en konkret handlingsplan med mål og indsatser for hvert af de fire indsatsområder: Et arbejdsmarked i balance; Iværksætteri som vækstskaber; Gode rammevilkår som fundament for udvikling; Samarbejde mellem virksomheder.

- Strategien giver os et solidt afsæt for at arbejde målrettet og fokuseret med erhvervsudviklingen i Odder Kommune. Vi glæder os nu til at begynde arbejdet med at omsætte strategien til konkrete resultater sammen med UdviklingOdder og de mange virksomheder, iværksættere og detailhandlere, der hver dag er med til at skabe vækst og udvikling i Odder Kommune, siger sekretariatschef Morten Møller.

En fælles vision

I strategien har Odder Kommune og erhvervslivet formuleret en fælles vision for erhvervsudviklingen frem mod 2025: "Vi samarbejder, inspirerer og udfordrer hinanden med henblik på at skabe en moderne, konkurrencedygtig og bæredygtig erhvervsprofil, som bidrager til, at Odder Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed."

Læs strategien "En vækstkommune i balance"