Luftfoto fra Bendixminde

Offentliggørelse af udbud på Vesterhåb 48-50

18. december 2019

Odder Kommune udbyder i offentligt udbud ejendommene beliggende Vesterhåb 48-50, 8300 Odder til tæt/lav boligbebyggelse.

Vilkårene for udbuddet og køb af ejendommene fremgår af udbudsmaterialet.

Der er frist for afgivelse af tilbud den 10. januar 2020 kl. 14.

Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes til juridisk konsulent Hanne Paarup Olsen på hanne.olsen@odder.dk

Udbudsmaterialet består af følgende:

  1. Udbudsbetingelser
  2. Kort med grundstørrelse med målsat skel er vedlagt: Vesterhåb 48 og Vesterhåb 50
  3. Kort med byggemodnet terrænkoter: Vesterhåb 48 og Vesterhåb 50
  4. Kort over indmålte skelbrøndeVesterhåb 48 og Vesterhåb 50
  5. Ledningsplan
  6. Måleblad
  7. Vej- og stifortegnelse
  8. Tilbudsblanket
  9. Købsaftale med bilag