Boulstrup fra drone

Skovrejsning til debat

18. december 2019

På byrådsmødet mandag den 16. december var der status på skovrejsning og andre grundvandsbeskyttende tiltag ved Boulstrup på dagsordenen.

Byrådet har på baggrund af en borgerhenvendelse spurgt Naturstyrelsen til, om der er fremdrift i skovrejsningsprojektet i Boulstrup. Styrelsen har svaret, at der er flere omgange har været forsøg på at indgå aftaler med landmænd i området, men at det ikke har været muligt at lave en frivillig aftale.

Læs mere om sagen i dagsordenen/referatet.

Se byrådsmødet på Odder TV.

 Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Ole Lyngby Pedersen (V)

- Det er Naturstyrelsen, der har forhandlingsretten, og styrelsen har haft konkrete forhandlinger, men der skal to parter til en forhandling, og det er ikke lykkedes at indgå en aftale. Vi har lavet en handleplan i sommer, og Niras er ved at lave en risikovurdering af de vandområdet, vi har. Den vil vise, hvilke anbefalinger og muligheder, der er.

John Rosenhøj (O)

- Ordet syltekrukke falder mig ind om drikkevandsbeskyttelse i Odder Kommune. Det er fint, at vi har prøvet at få en forhandling i gang, men lodsejerne vil ikke frivilligt være med til skovrejsning. Vi har mulighed for at lave BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder), hvis vi bruger normtallene.

Marianne Hundebøll (F)

- Jeg synes, at det er skuffende og sørgeligt, at landmændene ikke vil være med. Vi passer ikke godt nok på vores drikkevand, og jeg håber, at der snart kommer noget lovgivning, så vi kan komme i gang med skovrejsning.

Kresten Bjerre (B)

- Jeg synes også, at det har været en syltekrukke, og jeg kunne godt tænke mig, at kommunen var mere offensiv og løbende undersøger mulighederne.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)

- Det er en alvorlig sag, og vi vil kæmpe for skovrejsning, og I kommer til at stå til ansvar for dette ved det kommende kommunalvalg. Det er ikke sket en hujende fis, og vi er nødt til som kommune at kunne agere helt anderledes med de udfordringer, vi står over for.

Elvin Hansen (A)

- Vi har kørt en retssag mod et vandværk i kommunen tidligere, hvor vi kunne påvise, at der var forurenet vand på grænseværdien og sommetider over, men vi tabte sagen til sidst. Sådan en sag vil jeg ikke lave flere af.

Baggrund for sagen

I 2013 indgik Odder Kommune en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Odder Vandværk om etablering af skov- og naturområde syd for Boulstrup med et samlet areal på 140 ha.

Finansiering af aftalen indebærer, at Naturstyrelsen betaler 50 %, Odder Vandværk 40 % og Odder Kommune 10 %.

Naturstyrelsen har ad flere omgange forsøgt at indgå aftale med landmænd i området uden held. Skovrejsningsaftalen forudsætter frivillige aftaler.

I Indsatsplan Boulstrup, som blev vedtaget af Byrådet den 18.05.2015, står der, at kommunen og vandværkerne i indsatsområde Boulstrup skal målrette arbejdet med grundvandsbeskyttelse ved at indgå frivillige aftaler om skovrejsning. Skovrejsning giver som følge af fredskovspligten en permanent beskyttelse. Skovrejsning vil bidrage med den nødvendige og vedvarende reduktion i såvel nitratudvaskning som pesticidanvendelse og dermed sikre grundvandet som en fremtidig drikkevandsressource i området.