Mennesker i sal

Stå sammen og skab oplevelser i bymidten

29. januar 2020

Odder Kommune havde inviteret eksperter til Køb Odders medlemsmøde torsdag d. 23. januar 2020. Kommunens oplæg havde bl.a. til formål at følge op på den igangværende debat om byudvikling i forhold til pullerter og parkering.

Kresten Bjerre, (R), som er medlem af Byrådet og formand for den politiske styregruppe for udviklingsstrategien for Odder bymidte, indledte mødet med at definere den brændende platform for handelsbyernes udvikling.

Udgangspunktet er en dyster prognose fra Institut for Centerplanlægning fra 2017, som beskriver 2 scenarier for 2030: Enten vil halvdelen af Danmarks 109 handelsbyer vil være væk om 10 år, eller også kan vi risikere, at kun omkring en tredjedel af de danske handelsbyer er tilbage i 2030. Hvis Odder skal være en af de handelsbyer, der stadig findes om 10 år, kræver det samarbejde og handling.

Johanne Bugge, som er ekspert i destinations- og turismeudvikling, gav en peptalk til de fremmødte. Odder skal gøres attraktiv for flere og nye bygæster – og butikkerne og opholdskvaliteterne skal styrkes.

”Ingenting sælger sig selv! Heller ikke en handelsby. Det handler om at sætte fokus på professionel branding og markedsføring, og så handler det om at samarbejde tæt på tværs af kommune, butikker, handelsstandsforening, visitorganisation og kulturliv, så der både investeres i attraktive byrum og aktiviteter, der tiltrækker folk og får dem til at opholde sig i byen så meget som muligt”

Hun gav deltagerne 8 skarpe råd:
1. Forstå dine målgrupper
2. Hav en skarp profil
3. Giv handelsgaderne tiltrækningskraft
4. Led kunden godt rundt
5. Vær endnu dygtigere til branding og markedsføring
6. Tag jer tid til udvikling i butikkerne
7. Hav styr på tilgængeligheden
8. Hav en klar strategi og samarbejd!

Johanne Bugge gav også eksempler på ting der giver opholdskvalitet:
• Der skal være noget til børn i bymidten – gerne noget med vand
• Handelsgader som opholdsrum, hvor man kan sidde
• Styrk cafelivet – det er så vigtigt at kunne holde på de besøgende, så de bliver i byen

COWI holdt efterfølgende oplæg om forslaget til parkeringsstrategien for bymidten, som er i høring indtil d. 12. februar.

De fremmødte medlemmer fra Køb Odder var meget engagerede i debatten, og der kom mange forskellige synspunkter i forhold til bymidtens udvikling, de kulturelle afprøvninger i bymidten, pullerterne og parkeringsmulighederne.

Deltagerne blev opfordret til at indsende høringssvar til parkeringsstrategien til plan@odder.dk inden høringsfristens udløb d. 12. februar 2020.

Fakta om pullerter:

Afprøvningen af pullerter er en del af byudviklingsstrategien.
Formålet med afspærringen af den gennemkørende trafik over Torvet var at skabe et mere sikkert byrum, så der kunne skrues op for julehyggen for voksne og børn.
Afprøvningen i efteråret forløb fra d. 21. oktober til den 31. december 2019.
Parkeringspladserne på den sydlige del af Torvet var tilgængelige i hele perioden.

Fakta om parkeringsstrategi:

Forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte er i offentlig høring indtil d. 12. februar. Høringssvar skal sendes til plan@odder.dk

Parkeringsstrategien kan du læse her.