Udplantning af ålegræs i Horsens Fjord

01-03-2019

Fjordens tilstand er udtrykt med vandplanernes klassifikation dårlig inderst og ringe yderst. Det har kommunerne ved fjorden og en lang række foreninger tænkt sig at forbedre.

Kommunerne og foreninger med interesse for Horsens Fjord har nu afsendt ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til foreløbigt to restaureringsprojekter i Horsens Fjord. Det drejer sig om udlægning af sten samt udplantning af ålegræs.

Kommunerne ved fjorden og en lang række foreninger har sat sig for at forbedre fjordens tilstand. I første omgang med de ansøgte projekter, senere med endnu mere ambitiøse tiltag som udlægning af egentlige rev.

Oversigt

Bag partnerskabet står foruden de 3 kommuner Odder, Horsens og Hedensted, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, sportsfiskerforeningerne, undervandsfiskerne, dykkerforeningerne, amatørfiskerne, Horsens Ren Fjord og Dansk Ornitologisk Forening. En lang række foreninger og virksomheder har derudover udtrykt støtte til partnerskabet, bl.a. Horsens Havn, Wittrup Seafood, Horsens Fiskerihavns Forening og motorbådsklubberne. Syddansk Universitets Biologisk Institut rådgiver projektet på baggrund af et vellykket pilotforsøg med udplantning af ålegræs ved Bisholt.


Tilladelserne forventes godkendt indenfor få måneder, hvorefter det er hensigten at tage fat på den praktiske udførelse af projekterne. Udplantning af ålegræs foregår ved, at der skaffes friske skud fra et naturligt ålegræsbed, skuddene monteres på et søm med jerntråd, og dykkere udplanter dem på 1,5-2,5 meters vanddybde på forud udmålte og afmærkede steder.
Der søges om tilladelse til i første omgang 7 steder fordelt over hele fjorden undtagen den inderste del, der ikke er egnet.
Der er også søgt om tilladelse til udlægning af mindre sten i såkaldte diffuse rev på 3 steder i fjorden, hvor der i dag blot er sand. Stenene vil blive besat med muslinger og tang, så der bliver grundlag for en mere rig fauna end på sandbunden.