Torvet spærres for gennemkørsel

10-10-2019

Odder Kommune tester hæve/sænke-pullerter resten af 2019.

Bordfodbold, legehuse, sandkasser og masser af nye siddemøbler. Der er allerede sket en del på Torvet i Odder. Nyeste ændring i bybilledet er de hæve/sænke-pullerter, der er skudt op den seneste tid.

Og de er nu klar til at blive testet for alvor. Som en del af udviklingsprojektet for Odder bymidte skal Torvet nemlig fredeliggøres. Første step er at spærre af for gennemkørende trafik, og derfor vil pullerterne være oppe og i brug resten af året. 

  - Vi tester pullerterne fra den 21. oktober og indtil nytår. Vi vil jo gerne udvikle Torvet til et attraktivt samlingspunkt og en levende markedsplads, og det kræver, at bilerne spiller en mindre rolle i området. Resten af året vil der derfor være spærret for gennemkørsel i den nordlige ende af Torvet, fortæller Louise Holmegaard, byplanlægger i Odder Kommune og projektleder for udvikling af bymidten.

Virke i virkeligheden

Odder Kommune har indledningsvis gennemført bemandede testkørsler af pullerterne, hvor bilister er blevet hjulpet ind og ud af området i en kortere periode. Nu er det nye afspærringssystem imidlertid klar til at blive testet i større skala. 

   - Det er vigtigt for os at få vores idéer prøvet af i virkeligheden - og løbende teste og evaluere tiltag, så vi kan finde ud af, hvad der fungerer. Og hvordan, ikke mindst. En prøveperiode, der løber resten af året vil give en masse nyttig viden til det videre arbejde med byudviklingsprojektet, fortsætter projektlederen. 

Formand for Køb Odder, Lars Juel, hilser et mere aktivt og levende torv velkommen: 

   - Pullerterne er et fantastisk redskab til at spærre af for bilerne på Torvet, når vi laver aktiviteter i midtbyen. Her er de til glæde og gavn for både butikker og byens borgere. Vi er spændte på testen hen over julen, hvor der igen i år bliver skruet ekstra op for julehyggen.

47 adgangsbrikker udleveret

I testperioden er Rosensgade spærret for gennemkørsel mellem Torvet 1 og Raupachsgade alle ugens dage. Kun på hverdage mellem kl.  05-11 vil pullerterne være nede for varekørsel. Bilister, der skal have adgang til området uden for disse tider, får adgang ved hjælp af en såkaldt adgangsbrik. 

Der er 74 personer, der er berettiget til at køre hen over Torvet, fx beboere og erhvervsdrivende. 

  - Indtil nu er det knap to tredjedele af dem, der har krav på adgang, der har henvendt sig for at få en adgangsbrik. Vi har sendt information ad tre omgange, så der er noget, der tyder på, at de faste brugere af Rosensgade måske ikke tæller så mange bilister, som først antaget. Og det er jo kun glædeligt, siger Louise Holmegaard. 

Hun understreger i samme ombæring, at hvis der derudover er personer, der har et særligt behov for at kunne køre gennem Torvet, kan de henvende sig til Fælles Drift og Service, Odder Kommune.

Fakta: Nye forbindelse i byen

  • Fredeliggørelse af Tovet er ét af i alt fire projekter i byudviklingsstrategien "Odder - en rigtig by", som byrådet vedtog i maj. Overordnet er ønsket om at skabe nye forbindelser i byen, samarbejdsmæssigt såvel som strukturelt.
  • Visionen for Torvet er, at Odders historiske bymidte skal udvikles til et levende og attraktivt miljø med handels- og caféliv, arrangementer og kulturtilbud.
  • Du kan læse mere her: https://odder.dk/borger/teknik-miljø/bymidteforum/

Fakta: Hæve/Sænke-pullerter

  • Fuldautomatisk system bestående af stolper, der spærrer for indkørsel. Pullerterne aktiveres med en nøglebrik, der får stolperne til at køre ned i jorden.
  • To sensorer registrerer, om der er aktivitet ved pullerterne. Så længe sensorerne kan måle et køretøj, bliver de nede i jorden. Er pullerterne aktiveret, men kan de ikke registrere aktivitet, kører de op igen efter 30 sekunder. Skal bilister passere pullerterne, skal de altid aktivere systemet med en adgangsbrik - også selv om der er en forankørende.
  • Der er installeret i alt seks pullerter i Odder. To ved indkørslen til Torvet og to for enden af Rosensgade mod Raupachsgade. Bilister, der kommer kørende fra Aabygade, skal altså dreje til venstre i testperioden.
  • Testperioden løber fra 21. oktober til 31. december 2019.
  • De sidste to pullerter er etableret på Torvets sydlige del, ved Holsteinsgade. De tages først i brug senere, når resultaterne fra den aktuelle test er evalueret.